فایده غیبت

  از فواید غیبت امام زمان (ع)مى توان به این موارد اشاره کرد:
1 غیبت او، انتظار مى آفریند، و انتظار مایه امیدوارى به آینده است
2غیبت او، سبب آمادگى پیروانش مى شود تا حضرت ظهورکند
3 غیبت او، سبب گفت وگو درباره حضرت مى شود و طرح این مباحث در طول زمان، موجب پرورش نفوس و آمادگى براى حکومت جهانى حضرت و زمینه سازى براى ظهور حضرتش مى گردد
4 طولانى شدن غیبت امام، موجب فساد در جامعه مى شود و این فساد، سبب خستگى و نارضایتى مردم شده و در متن این نارضایتى، جرقه هاى انقلاب بروز مى کند و مردم، تشنه عدالت مى شوند و ظهور حضرت را طلب مى کنند
5 غیبت، امتحانى است براى شیعیان حقیقى تا معلوم شود، چه کسى ثابت قدم در اعتقاد به امامت امام دوازدهم است (1)
6غیبت، دلائلى داردکه به امامان اجازه افشاى آن داده نشده است (2)

  1 بحار الانوار ج51ص222 منتخب الاثر ص261
2 بحار الانوار ج 52ص 91 الزام الناصب، ص 6 12.


دسته ها :
سه شنبه بیست و پنجم 4 1387
X